ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Рівненського державного гуманітарного університету

Звернення профкому до владних органів щодо оплати праці

None

                                              Голові Верховної Ради України

                                              п. Парубію А.В.

 

                                              Прем’єр-міністру України

                                              п. Гройсману В.Б.

 

Первинна профспілкова організація Рівненського державного гуманітарного університету підтримує рішення Уряду про підвищення заробітної плати науково-педагогічним працівникам на 11 %. У такий спосіб Уряд демонструє своє бажання виконувати вимоги профспілкових організацій, які висувалися під час профспілкових акцій протесту восени 2018 року.

Водночас Первинна профспілкова організація Рівненського державного гуманітарного університету констатує, що вимоги про виконання прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» в частині поетапної реалізації частини другої статті 61 цього Закону не виконуються. У прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що норми абзаців першого і третього частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» набирають чинності з 1 січня 2018 року і реалізуються Кабінетом Міністрів України поетапно до 2023 року, також передбачене щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно до розміру збільшення доходів Державного бюджету України. Крім того, Кабінету Міністрів України доручено затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) з урахуванням вимог Закону «Про освіту».

Первинна профспілкова організація Рівненського державного гуманітарного університету констатує, що Кабінет Міністрів України не виконує вимогу Закону «Про освіту» в частині затвердження схеми посадових окладів.

Уряд приймає рішення щодо підвищення посадових окладів окремим категоріям педагогічних та науково-педагогічних працівників. Проте ми вважаємо, що такий підхід до формування посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників суперечить принципам, визначеним ст. 61 Закону України «Про освіту», яка встановлює, що схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм цього Закону. Також поза увагою Уряду залишається заробітна плата наукових та інших працівників закладів вищої освіти.

У зв’язку з цим вимагаємо від Кабінету Міністрів України виконання своїх зобов’язань, передбачених ст. 61 і прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про освіту», стосовно щорічного поетапного виконання вимог у частині забезпечення до 2023 року реалізації положень частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши також щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб і відповідне збільшення найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, а також затвердження схеми посадових окладів з урахуванням вимог ст. 61 Закону України «Про освіту».

У разі невиконання вимог Первинної профспілкової організації профком буде вживати всіх законних заходів для відстоювання інтересів членів профспілки.

 

Звернення обговорено і прийнято

на засіданні профспілкового комітету

Первинної профспілкової організації

Рівненського державного гуманітарного університету

20 березня 2019 р. (протокол № 36)

 

З повагою та за доручення профкому, голова ППО РДГУ А.І. Шидловський